İç mimarlık, sadece yaşamımız boyunca zamanımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz iç mekan tasarımlarını kapsayan değil, gelişen ve değişen dünyada mimarlık, sanat, sosyoloji, antropoloji, ergonomi, teknoloji, psikoloji, mühendislik gibi birçok disiplinle de etkileşim halinde olan interdisipliner bir alandır.

Interior Design And Academy’nin asıl amacı, iç mekanın gelişen tanımını araştıran ve analiz eden ve disiplinler arası bir anlayış ile bilimsel yöntemlerle desteklenen çalışmaları uluslararası özgünlükle ortaya koymaktır.. Ayrıca iç mimari, mekansal tasarım, mobilya tasarımı, endüstriyel tasarım gibi uygulamaların yanında; iç mimarlığın etkileşimde bulunduğu disiplinlerin teorisi, gelişimi ve tarihini de araştıran bilimsel araştırmaların yayımlanması hedeflenmiştir